Respiració

Un dels passos que ens resultarà molt beneficiós en la pràctica del ioga serà adonar-nos de com respirem (habitualment) i aprendrem a observar com podem anar guanyant consciència i capacitat pulmonar amb diferents exercicis i pràctiques, des de les més sencilles a altres de més complexes que proposa la tradició del Yoga.

En el llenguatge del Yoga, quan es parla de la respiració de seguida es fa referència al concepte sánscrit pranayama, el treball amb el prana; però caldria que fóssim conscients que abans de poder endinsar-nos en el pranayama que és el mètode i control de l’energía que es crea amb la respiració, hem de poder respirar de manera conscient, natural i no forçada per un cos tensat i una ment que “s’empeny a fer-ho bé”.

Cal naturalizar la atenció a la respiració i un cop ho podem experimentar de manera natural i espontània, llavors podrem anar entrant en els diferents mètodes per el “control” de l’expansió del prana.

Pràctica

Us proposo una pràctica sencilla

Inspirar i expirar de manera Conscient, sense forçar els temps.

Prèn consciència del Moviment del teu cos, ventre, diafragma.

Moviment de la respiració

Temps: Realitza la pràctica durant 2 minuts el primer dia i si ho vols anar fent cada dia, li afegeixes 1 minut més.

Recomanacions: Fes pausa si fas més de 5 minuts de la pràctica. Et recomanem que facis un màxim de 15 minuts aproximadament en total, no més.